FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

DR FRENKEL POLSKA, Piotr Stępień Ul. Wierzbięcice 44A/21B 61-568 Poznań

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................